Oudere vertellers

Download hier deze oproep om hem uit te printen

Heeft u verhalen over de Tweede Wereldoorlog? Zou u bereid zijn deze met ons te delen?
Wij luisteren graag…

Klein Verzet is de naam van het jongerenproject wat in het kader van Theater Na de Dam een voorstelling is over de Tweede Wereldoorlog. De herinneringen die onze stadsgenoten bewaren aan toen, 1940-1945, zijn het beginpunt voor het maken van een voorstelling.

We zijn op zoek naar verhalen over de oorlog die nog altijd bewaard worden tussen de muren van huiskamers, in gedachten en oude doosjes. Met de jongeren van het project luisteren we graag en organiseren we een moment waarop u met elkaar in gesprek kunt gaan. We hebben als wens de verhalen in de handen te leggen van een jongere generatie. Door er samen met hen een voorstelling van te maken kunnen we het doorvertellen aan de stad en eenieder die stil wil staan rondom 4 & 5 mei bij de gebeurtenissen van 1940-1945. 

Dit jaar is het thema spelen en schuilen. We zouden als organisatie graag met u of een familielid in contact komen om zodoende jongeren de kans te geven u een paar vragen voor te leggen. Vragen zoals: Hoe was het om in oorlogstijd jong te zijn, te spelen terwijl het buiten oorlog was? Heeft u weleens moeten schuilen? Het gaat om zowel kleine herinneringen als grote verhalen: alledaags, heldhaftig, verdrietig, moedig of onschuldig en zelfs grappige gebeurtenissen. We zijn op zoek naar mensen die gedurende de oorlogsjaren woonachtig waren in de stad of daar vanwege familie of werk de stad bezochten. Vanuit het thema zouden de jongeren graag een paar vragen aan u voorleggen…

Hoe kan uw verhaal van betekenis zijn?

U kunt ons helpen door zelf contact  met ons op te nemen of door een familielid contact met ons op te laten nemen. Dat kan via onderstaande gegevens.

In 2016 – 2017 gingen ongeveer 24 stadsgenoten u voor om een persoonlijk verhaal te delen. Het bracht fijne en warme ontmoetingen voort. Met zorgvuldigheid en respect luisteren jongeren naar de vertellers en nemen zij de herinneringen ter harte. Zo kunnen zij hun blik verruimen, de geschiedenis tot zich nemen en doorvertellen voor de toekomst.

Uw reactie of vraag is welkom bij Marieke Schellekens & Lisa Damiaans.
Bereikbaar via telefoon: 06-45 682 608 of info@kleinverzet.nu

Met dit project willen we onder de deelnemende jongeren, buurtbewoners en bezoekers bewustwording creëren over de geschiedenis van de eigen omgeving, onverwachte ontmoetingen tussen jong, oud, en nieuwkomers realiseren en de eigen buurt en geschiedenis vanuit een nieuw perspectief verkennen.